Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Plant mewn tlodi difrifol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Mawrth 2008
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth cwmpasu polisi a aeth ati i archwilio amgylchiadau plant sy'n byw yn y tlodi mwyaf difrifol yng Nghymru ac ystyried yr atebion polisi mwyaf effeithiol y gallai Llywodraeth Cynulliad Cymru a'i phartneriaid eu mabwysiadu er mwyn mynd i'r afael â thlodi plant difrifol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu