Skip to content
Ystadegau

Plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Hydref 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
  • Diweddariad nesaf: Medi 2019
Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno gwybodaeth ar asesiadau o’r angen ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth.

Pwyntiau allweddol

  • Cynhaliwyd 48,069 o asesiadau(1)(2)(3) o'r angen i ddarparu gofal a chymorth i blant, a arweiniodd at roi 8,731 o gynlluniau gofal a chymorth ar waith(1)(2)(3)(4).
  • Cynhaliwyd 827 o asesiadau o'r angen i ddarparu cymorth i ofalwyr ifanc, a arweiniodd at roi 615 o gynlluniau cymorth i ofalwyr ifanc ar waith. (1)(3)(5)
  • Adolygwyd 30,628 o gynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth roedd 27,451 (90 y cant) ohonynt o fewn amserlenni a gytunwyd gan blant a gweithwyr proffesiynol. (1)(2)(3)(5)

Nodiadau

(1) Roedd Caerffili a Chasnewydd ond yn gallu darparu data hyd at 13 Chwefror 2018 a 6 Mawrth 2018 yn ôl eu trefn.
(2) Yn cynnwys plant yn yr ystâd ddiogel.
(3) Os oes yna blentyn y mae angen gofal a chymorth arno, a’i fod hefyd yn ofalwr ifanc, gall y plentyn gael asesiad o’i angen am ofal a chymorth, ac asesiad o’i angen am gymorth fel gofalwr ifanc.
(4) Yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd gan 20 o awdurdodau lleol.
(5) Yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd gan 21 o awdurdodau lleol.

Gwybodaeth bellach

Mae rhagor o dablau data ar gael ar wefan StatsCymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu