Skip to content
Ystadegau

Plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 30 Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno gwybodaeth ar asesiadau o’r angen ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth.

Pwyntiau allweddol

  • Cynhaliwyd 38,841 o asesiadau o'r angen i ddarparu gofal a chymorth i blant, a arweiniodd at roi 8,488 o gynlluniau gofal a chymorth ar waith.
  • Cynhaliwyd 709 o asesiadau o'r angen i ddarparu cymorth i ofalwyr ifanc, a arweiniodd at roi 423 o gynlluniau cymorth i ofalwyr ifanc ar waith.
  • Adolygwyd 29,063 o gynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth, yr oedd 26,300 (90%) ohonynt o fewn amserlenni a gytunwyd gan blant a gweithwyr proffesiynol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu