Skip to content
Ystadegau

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017
  • Diweddariad nesaf: Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys gwybodaeth am blant ar orchmynion gofal ac mewn lleoliadau. Mae’r data hefyd yn cynnwys mabwysiadau o ofal a niferoedd y plant a phobl ifanc syddy yn gadael gofal.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 5,954 o blant yn derbyn gofal ar 31 Mawrth 2017, sef cynnydd o 290 (5 y cant) dros y flwyddyn flaenorol a chyfradd o 95 allan o bob 10,000 o’r boblogaeth sydd o dan 18 mlwydd oed.
  • Roedd 624 o blant oedd yn derbyn gofal ar 31 Mawrth 2016 (10 y cant) wedi cael tri neu fwy o leoliadau yn ystod 2016-17.
  • Roedd gostyngiad o 28 (8 y cant) yn nifer y plant a gafodd eu mabwysiadu dros y flwyddyn flaenorol.
  • O’r 2,217 o blant sy’n dechrau derbyn gofal yn 2016-17, roedd 1,381 (62 y cant) o’r achosion yn sgil cam-drin neu esgeuluso.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu