Skip to content
Casglu Data

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Mawrth 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Mae awdurdodau lleol yn darparu data bob blwyddyn ar gyfer plant oedd dan ofal cynghorau lleol yn ystod y flwyddyn.

Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer llenwi a dychwelyd y ffurflen.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu