Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gofal plant ar gyfer plant a phobl ifanc anabl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Hydref 2009
Mae'r ymchwil yn cynnwys arolwg o ddarparwyr gofal plant a chyfweliadau gyda rhieni.
Y rhwystrau sy'n wynebu gofal plant ar gyfer plant ag anableddau, gan gynnwys y costau (gorfod talu pris uchel am blentyn anabl) a diffyg gwybodaeth am ddarpariaeth addas.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu