Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Capasiti Gofal plant yng Nghymru: mapio'r ddarpariaeth gofal plant yn erbyn y galw posibl amdano

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2017
Nod yr adroddiad hwn yw pennu gallu'r farchnad gofal plant presennol i ddarparu ar gyfer y galw posibl am ofal plant yn y dyfodol, yn enwedig pan gyflwynir y Cynnig Gofal Plant newydd.

Roedd hyn yn cynnwys tri phrif gam:

  • Nodi'r cyflenwad gofal plant a lle mae wedi'i leoli
  • Nodi pa ardaloedd yng Nghymru sy'n debygol o fod â galw uwch am ofal plant
  • Cymharu'r cyflenwad a'r galw posibl
Mae'r adroddiad yn ceisio mapio cyflenwad gofal plant ledled Cymru i alw posibl, wedi'i gyfrifo gan nifer y plant o dan 4 oed o fewn pellter teithio rhesymol i leoliadau gofal plant cofrestredig.

O ganlyniad, mae amcangyfrif o argaeledd gofal plant, sef cymhareb y cyflenwad i'r galw, wedi'i gyfrifo fel nifer yr oriau sydd ar gael i bob plentyn yn seiliedig ar ofal plant sydd ar gael yn eu hardal.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 060 4400
Ebost: TrafodGofalPlant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu