Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Datblygiad plentyn saith mlwydd oed yng Nghymru: Astudiaeth Carfan y Mileniwm

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Tachwedd 2011
Golwg ar rai o'r ffactorau posibl niferus a allai esbonio amrywiadau yn natblygiad plant.

Mae pedwar arolwg o’r plant wedi cael eu cynnal hyd yn hyn - yn naw mis oed ac yn dri, pump a saith mlwydd oed.

Mae’r adroddiad yma yn manylu ar sut y defnyddiwyd dadansoddiad atchweliad i ganfod i ba raddau y gall gwahaniaethau mewn canlyniadau plant gael eu hesbonio yn nhermau amgylchiadau teuluoedd ac ymarfer rhianta yn y blynyddoedd cyn-ysgol.

Mae’r adroddiad yma yn cyflwyno dadansoddiad o’r ffactorau sy’n gysylltiedig â datblygiad plant yng Nghymru yn saith mlwydd oed.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 9274
Ebost: launa.anderson@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu