Skip to content
Ystadegau

Y cyfrifiad o'r boblogaeth

Bookmark and Share

Deddfwriaeth

Mae gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol cyfrifoldeb am y Cyfrifiad yn Lloegr a Chymru. Er mwyn sicrhau rôl fwy ffurfiol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, cytunwyd Gorchymyn Trosglwyddo Swyddogaethau yn 2006.

Gorchymyn Trosglwyddo Swyddogaethau

Yn dilyn y teimladau cryf a fynegwyd yng Nghymru ar y mater o gofnodi hunaniaeth Gymreig yng Nghyfrifiad Poblogaeth 2001, cytunwyd y dylai bod gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru swyddogaeth fwy ffurfiol o ran cytuno ar ffurflenni'r cyfrifiad yng Nghymru yn y dyfodol. Er mwyn gweithredu ar y cytundeb hwnnw, mae National Assembly for Wales (Transfer of Functions) (No.2) Order 2006 (dolen allanol) yn cynnwys darpariaethau sy'n rhoi i'r Cynulliad:

hawl gyfreithiol i fod yn ymgynghorai ar y broses o lunio Gorchymyn y Cyfrifiad;
y pŵer i wneud rheoliadau ar gyfer gweinyddu'r Cyfrifiad yng Nghymru.
Cafodd y Gorchymyn Trosglwyddo Swyddogaethau ei wneud gan Ei Mawrhydi yn y Cyngor ar 14 Rhagfyr 2006 a daeth i rym ar 15 Rhagfyr 2006 (ar ôl bod drwy'r camau gofynnol yn y Cyfarfod Llawn ac yn y ddau Senedd-dy).

O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 trosglwyddwyd y swyddogaethau hyn i Weinidogion Cymru ym mis Mai 2007.

Papur Gwyn

Cyhoeddwyd 2011 Census of Population and Housing White Paper 'Helping to shape tomorrow' (Cm 7513) (dolen allanol) i’r Senedd ar Rhagfyr 11 2008. Mae’r Papur yn datgan cynlluniau’r Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig ar gyfer Cymru a Lloegr. Fe gyhoeddwyd y Papur yn ddwyieithog i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae’r Papur Gwyn yn rhoi gwybodaeth am yr ymgynghoriad helaeth a gyflawnwyd i adnabod  y gofynion ar gyfer data y Cyfrifiad, ac mae’n darparu’r testunau a’r cwestiynau a gynigiwyd ar gyfer y cynnwys. Y mae hefyd yn amlygu newidiadau yn y methodoleg, er enghraifft danfon yr holiadur yn y post a’r opsiwn i gwblhau’r holiadur ar y we. Mae diogelwch data a chyfrinachedd wedi ei nodi fel blaenoriaethau yn yr holl gynlluniau yma.

Gorchymyn y Cyfrifiad

Mae Census (England and Wales) Order 2009 (dolen allanol) yn datgan pwy sydd angen cwblhau holiadur y Cyfrifiad a’r gwybodaeth sydd i’w gasglu. Ymgynghorwyd â Gweinidogion Cymru ar Orchymyn y Cyfrifiad. Cymeradwywyd y Gorchymyn gan Ty'r Arglwyddi a Thy'r Cyffredin. Sefydlwyd y Gorchymyn gan y Cyfrin Gyngor ar Rhagfyr 9fed 2009.

Rheoliadau'r Cyfrifiad

Mae Census (Wales) Regulations 2010 (dolen allanol) yn datgan y trefniadau gweithredol sy’n angenrheidiol i gynnal Cyfrifiad 2011. Mae’r Rheoliadau hefyd yn cynnwys copïau o holiaduron Cyfrifiad 2011.

Sefydlwyd Rheoliadau Cyfrifiad Cymru gan y Gweinidog dros Fusnes a'r Gyllideb ar Ebrill 24 2010. Daethpwyd y Rheoliadau mewn i rym ar Fehefin 16eg 2010. Dyma’r tro cyntaf i Weinidogion Cymru wneud Rheoliadau Cyfrifiad ar wahân ar gyfer Gymru.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu