Skip to content
Ystadegau

Y cyfrifiad o'r boblogaeth

Bookmark and Share

Rhaglen Trawsnewid y Cyfrifiad

Daeth rhaglen Cyfrifiad 2011 i ben yn ffurfiol ym mis Hydref 2014, a symudodd y pwyslais i'r Rhaglen Tu Hwnt i 2011..

Daeth rhaglen Tu Hwnt i 2011 i ben ym mis Ionawr 2015 a fe’i disodlwyd gan Raglen Trawsnewid y Cyfrifiad (CTP).

Nod y rhaglen yw gwneud y defnydd gorau o'r holl ddata poblogaeth sydd ar gael. Bydd y CTP yn symud ymlaen drwy dri phrif maes gwaith:

  • Maes 1: gweithredu casglu data Cyfrifiad 2021 a'i arolwg cwmpas, gan gynnwys y gofrestr cyfeiriadau, staff maes, casglu data ar-lein a phapur, cymorth i’r cyhoedd, a chyfrif sefydliadau cymunedol
  • Maes 2: integreiddio cyfrifiad a data gweinyddol ac arolwg i ddarparu a lledaenu allbynnau cyfrifiad
  • Maes 3: cynhyrchu ystadegau poblogaeth ar ôl Cyfrifiad 2021.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu