Skip to content
Ystadegau

Y cyfrifiad o'r boblogaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Hydref 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2011 (Cyfrifiad)
Cyfrif cyfnodol swyddogol o’r boblogaeth yw Cyfrifiad, sy’n cynnwys gwybodaeth ddemograffig gyffredinol.

Cynhaliwyd y cyfrifiad cyntaf yng Nghymru a Lloegr yn 1801, ac yna bob deng mlynedd wedi hynny. Cynhaliwyd Cyfrifiad 2011 ar 27 Mawrth 2011.

Casglodd y Cyfrifiad wybodaeth am bobl oedd fel arfer yn preswylio yng Nghymru a Lloegr ac mae'n ffynhonnell bwysig o wybodaeth am y boblogaeth ac aelwydydd.

Gofynnwyd cwestiynau am y cartref yng Nghyfrifiad 2011 gan gynnwys cwestiynau’n ymwneud â'r math o lety, perchnogaeth, nifer yr ystafelloedd ac ystafelloedd gwely, a'r math o wres canolog; a nifer y ceir neu faniau.

Gofynnwyd cwestiynau am bob person yn y cartref yng Nghyfrifiad 2011 yn cynnwys cwestiynau demograffig megis oedran, rhyw, priodas, hunaniaeth genedlaethol, ethnigrwydd, iaith, a chrefydd. Roedd cwestiynau hefyd ynglŷn â chyrraedd y DU a hyd arhosiad ar gyfer y rhai na chafodd eu geni yma; iechyd cyffredinol ac unrhyw gyfrifoldebau gofalu; a chymwysterau a chyflogaeth.

Ffocws Ystadegol ar grefydd yng Nghymru, Cyfrifiad 2011

Cyhoeddwyd adroddiad manwl yn canolbwyntio ar y darlun o grefydd yng Nghymru yn ôl Cyfrifiad 2011 ar 27 Hydref 2015, ynghyd ȃ chrynodeb gweithredol a thablau atodol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffon: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffon: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu