Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth achos o bartneriaeth Caerdydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Medi 2013
Mae’r astudiaeth achos wedi deillio o ddadansoddiad dogfennol o Strategaeth What Matters yn ogystal â chyfweliadau â chyfranwyr allweddol.

Y prif gwestiynau allweddol yn yr astudiaeth achos y rhoddwyd sylw iddynt yn yr adroddiad yw:

  • Beth oedd yn gweithio’n dda (a beth nad oedd yn gweithio cystal) a pham – ynghylch y broses o gynhyrchu’r strategaeth What Matters a rhoi yn eu lle fecanweithiau newydd ar gyfer cynnal partneriaeth integredig?
  • Pa gyraeddiadau cynnar y mae What Matters a model y bartneriaeth integredig wedi arwain atynt?
  • Beth oedd yr heriau a’r  cyfyngiadau wrth weithredu partneriaeth integredig? Sut aethpwyd i’r afael â’r rhain?
  • Beth all Caerdydd ddysgu o hyn?
  • Beth yw’r awgrymiadau gorau i awdurdodau lleol a Byrddau Gwasanaethau Lleol eraill yng Nghymru sy’n dymuno mynd drwy broses debyg?

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0811
Ebost: john.broomfield@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu