Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gyrfa Cymru: Adolygiad o safbwynt rhyngwladol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Ebrill 2009
Nod yr adroddiad yw adolygu gwaith Gyrfa Cymru, gan gynnwys ei gysylltiadau â darparwyr cyfarwyddyd gyrfa eraill, mewn cyd-destun rhyngwladol.
Defnyddiwyd meincnodau a ddarparwyd gan Adolygiad Polisi Cyfarwyddyd Gyrfa OECD. Caiff cymariaethau penodol eu gwneud â’r prif wasanaethau pob oed eraill, yn Seland Newydd, Gogledd Iwerddon a’r Alban.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu