Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Strategaeth Lythrennedd awdurdod lleol Caerdydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Medi 2011
Adroddiad ar brofiadau astudiaethau achos wrth geisio gwella lefelau llythrennedd yn holl ysgolion Caerdydd.

Mae Awdurdod Lleol Caerdydd wedi adnabod yr angen critigol i wellhau lefelau llythrennedd eu poblogaeth myfyrwyr, yn enwedig yn rhai o’u hysgolion sydd o dan yr anfantais economaidd-gymdeithasol fwyaf. Wrth greu strategaeth hirdymor wedi’i chynllunio i ymateb i’r sialens yma maent wedi ymchwilio i arferion llwyddiannus oddi fewn i’w hysgolion eu hunain, mewn nifer o ardaloedd eraill o fewn Cymru, ac ar draws y DU.

Amcanion y gwerthusiad yma oedd adrodd ar y broses datblygu polisi a phrofiad cynnar yr ysgolion o dan astudiaeth a’r ymarferwyr oedd yn rhan o’r broses o weithredu’r strategaeth, gan gynnwys arwyddion o effaith gynnar a’i haddasrwydd fel dull o wella lefelau llythrennedd ar draws holl ysgolion Caerdydd.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu