Skip to content
Casglu Data

Alldro cyfalaf - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Gorffennaf 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Mae hwn yn rhoi crynodeb o'r gwariant, y derbynebau a'r cyllid alldro cyfalaf ar gyfer yr awdurdodau unedol, awdurdodau'r heddlu, awdurdodau tân ac awdurdodau parciau cenedlaethol Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol.

 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu