Skip to content
Ystadegau

Demograffeg busnes

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Data sy'n crynhoi gwybodaeth ar y nifer o enedigaethau a marwolaethau a stoc mentrau sydd wedi cofrestru ar gyfer TAW / PAYE.

2016 gan ddiwydiant

Dyddiad rhyddhau: 16 Ionawr 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016

Dyddiad rhyddhau: 21 Tachwedd 2017

Pwyntiau allweddol

  • Gwelwyd 12,115 o fentrau’n cael eu geni yng Nghymru yn ystod 2016, sy'n gyfradd(1) o 12.3 y cant. Dyma'r gyfradd ail isaf allan o wledydd a rhanbarthau'r DU (o flaen Gogledd Iwerddon). Cyfradd geni busnesau y DU oedd 14.6 y cant.
  • Bu 10,335 o fentrau farw yng Nghymru yn ystod 2016, sef cyfradd(1) o 10.5 y cant. Dyma'r cyfradd pedwerydd isaf o wledydd a rhanbarthau'r DU (Llundain oedd yr uchaf gyda 14.0 y cant). Cyfradd marw busnesau y DU oedd 11.6 y cant.
  • Cyfanswm nifer y mentrau a oedd yn weithredol yng Nghymru yn ystod 2016 oedd 98,445. Cyfrifir yn unig y mentrau oedd â'u prif swyddfa yng Nghymru.
  • Y gyfradd oroesi 5 mlynedd i fentrau a anwyd yn 2011 ac a oedd yn parhau'n weithredol yn 2016 yng Nghymru oedd 43.3  y cant, ychydig yn is na chyfradd oroesi’r DU o 44.1 y cant. Yn Ne orllewin Lloegr roedd y gyfradd oroesi 5 mlynedd uchaf (47.0 y cant) ac yn Llundain yr oedd yr isaf (41.7 y cant).
  • Y gyfradd oroesi 1 mlynedd i fentrau a anwyd yn 2015 ac a oedd yn parhau'n weithredol yn 2016 yng Nghymru oedd 90.8 y cant, yn ychydig yn uwch na chyfradd oroesi'r DU o 89.7 y cant. Yng Llundain cafwyd y gyfradd oroesi isaf (86.4 y cant), tra bod yr uchaf yn Dwyrain Canolbarth Lloegr (92.2 y cant).

Nodiadau

(1) Cyfrifir cyfraddau fel canran o stoc.

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh ar y diwrnod y bydd SYG yn eu cyhoeddi. Bydd tablau StatsWales yn dilyn o fewn 48 awr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu