Skip to content
Ystadegau

Defnydd bysiau a theithio rhatach

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mai 2008
  • Cyfnod dan sylw: 2005-06
Adroddiad sy'n nodi patrymau yn y defnydd o fysiau a'r defnydd o brisiau gostyngol.

Mae'r ystadegau wedi eu cymryd o arolygon Byw yng Nghymru 2005 a 2006, sydd yn arolwg blynyddol o gartrefi yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • O gymharu â Chymru, mae cyfran llawer uwch o ymatebwyr yn yr Alban sy'n 60 neu'n h?n yn berchen ar docyn bws am ddim.
  • O'r  ymatebwyr yng Nghymru sy'n 60 neu'n h?n ac yn berchen ar docyn bws am ddim, fe ddefnyddiodd 42% ohonynt y bws yn y saith diwrnod diwethaf.
  • Mae 89% o ymatebwyr yng Nghymru yn byw o fewn taith gerdded o 13 munud i'w arhosfan bysiau agosaf, o'i gymharu â 95% o ymatebwyr yn yr Alban.
  • Ar y cyfan, mae 78% o ymatebwyr yng Nghymru yn hapus â'u gwasanaeth bysiau lleol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu