Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Creu cymunedau mwy diogel lle mae plant a phobl ifanc yn cael eu gwerthfawrogi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Ionawr 2008
Mae'r ymchwil hwn yn archwilio'r ffactorau risg y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wrth dyfu i fyny yn y gwahanol gymunedau ac ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru a'r ffactorau sy'n eu hamddiffyn rhag y risgiau hyn.
Nod yr ymchwil yw ennyn gwell dealltwriaeth o'r gwahaniaethau a phennu'r hyn y gellir ei wneud i wella'r sefyllfa ar gyfer yr holl bobl ifanc yng Nghymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu