Skip to content
Casglu Data

Gofynion cyllideb - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2018-19
Ffi yw'r dreth gyngor a godir ar bob annedd domestig am wasanaethau awdurdodau lleol.

Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, ynghyd ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes yna un, y cyngor cymuned lleol.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu