Skip to content
Ystadegau

Genedigaethau, marwolaethau a beichiogi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Awst 2015
Data blynyddol ar enedigaethau yn ôl oedran y fam, genedigaethau y tu allan i briodas, cyfraddau ffrwythlondeb, pwysau’r baban a chyfraddau beichiogi.

Mae’r data ar gael ar StatsCymru ac o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu