Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Capasiti sgiliau sylfaenol yng Nghymru - Canfyddiadau darparwyr a dysgwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Gorffennaf 2008
Adolygiad o lenyddiaeth a thrafodaethau wedyn gyda 25 o ddarparwyr/ymarferwyr sgiliau sylfaenol ac arolwg o 200 o ddysgwyr ledled Cymru.

Yr amcanion oedd casglu gwybodaeth am safbwyntiau darparwyr ac ymarferwyr ynghylch yr heriau wrth geisio gwella capasiti sgiliau sylfaenol yng Nghymru a’r goblygiadau allweddol o ran polisi ac arferion yng Nghymru, ynghyd â nodi a thrafod unrhyw argymhellion.

Cyhoeddwyd y Strategaeth Sgiliau Sylfaenol i Gymru, ‘Geiriau’n Galw - Rhifau’n Cyfri’, gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Ebrill 2005, gan osod ymagwedd pum mlynedd i godi safonau llythrennedd a rhifedd yng Nghymru.

Strwythurir y Strategaeth yn ôl deg grŵp blaenoriaeth, a deg ‘thema llorweddol’, sy’n diffinio’r buddiolwyr arfaethedig a phrif feysydd ymyrraeth y Strategaeth.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu