Skip to content
Ystadegau

Astudiaeth ddichonoldeb ar argaeledd a chasglu data ynghylch tai ar lefel is-ranbarthol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2005
Dangosodd yr astudiaeth hon fod ansawdd a'r math o ddata a gedwir gan awdurdodau lleol yn amrywio'n fawr. Mae cysylltiad cryfaf yr amrywiadau hyn gyda'r adnoddau sydd ar gael yn yr awdurdodau a'u hanghenion data canfyddedig.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu