Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Agweddau rhieni tuag at reoli ymddygiad plant ifanc

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
Mae'r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau'r ymchwil gyda rhieni hefo plant o dan chwech oed am eu hagweddau tuag at reoli ymddygiad plant ifanc.

Dechreuwyd y gwaith maes ym mis Tachwedd 2015 gan ymwneud arolygon dros y ffôn gyda 387 o rieni (neu warcheidwaid) o blant ifanc a oedd wedi cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol Cymru 2014-15 yn flaenorol. Gofynnwyd i rieni am eu hagweddau tuag at rhianta a'r gosb gorfforol i blant. Hefyd gofynnodd yr arolwg i rhieni sut maent yn cael gafael ar gyngor rhianta.

Rhybudd adolygu

Roedd camgymeriad yn y fersiwn flaenorol o’r adroddiad, mewn perthynas â’r ffordd y pwysolwyd yr ymatebion i’r arolwg.  Mae fersiwn ddiwygiedig yr adroddiad yn defnyddio’r pwysoliadau cywir.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 6864
Ebost: Victoria.Sneddon@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu