Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Agweddau tuag at rhienta a disgyblu plant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Chwefror 2014
Mae'r adroddiad ymchwil ansoddol hwn yn amlinellu canfyddiadau grwpiau ffocws a gynhaliwyd i archwilio barn y rhieni am arferion magu plant a dulliau disgyblu plant.

Cynhaliwyd pedwar ar ddeg o grwpiau mewn wyth ardal awdurdod lleol ledled Cymru gyda mamau a thadau plant a phobl ifanc o fabanod i 18 oed. Pwrpas y gwaith hwn oedd datblygu  cwestiynau i'w defnyddio mewn gwaith meintiol yn y dyfodol a llenwi’r bylchau yn yr wybodaeth gyfredol am agweddau penodol i Gymru ynghylch y mater hwn.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3111
Ebost: hayley.collicott@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu