Skip to content
Casglu Data

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Chwefror 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Mae’r ffurflen yma yn gofyn am wybodaeth ar nifer yr anheddau sector preifat wedi eu gwella yn ogystal â grantiau, benthyciadau ac ad-daliadau ar gyfer gweithgarwch adnewyddu yn ôl daliadaeth, y derbynnydd, yr ardal a'r math.
Dyn ni’n casglu hwn oddi wrth awdurdodau lleol yng Nghymru pob blwyddyn.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu