Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesiad o ddefnyddioldeb newidynnau arsylwi cyfwelydd newydd ar gyfer pwysoli am ddiffyg ymateb ar Arolwg Cenedlaethol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Mehefin 2013
Amcan y project ymchwil yma oedd darganfod a fyddai ymagwedd fwy strategol tuag at y dewis o newidynnau arsylwi cyfwelydd yn arwain at addasiadau pwysoli a fyddai’n fwy pwerus.

O ystyried y gost sylweddol o gynnal arolygon cartrefi a'u pwysigrwydd i allu deall agweddau ac ymddygiad pobl er mwyn llunio a gwerthuso polisïau, mae'n hanfodol bod pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau bod yr amcangyfrifon a gynhyrchwyd oddi wrthynt yn gywir.

Er bod y rhan fwyaf o newidynnau arsylwi cyfwelydd yn cael eu dewis er mwyn darganfod yn fwy cywir, tebygolrwydd rhywun i ymateb i’r arolwg, yr amcan oedd cael syniad mwy cywir o beth fyddai ymateb rhywun i gwestiynau penodol. Os fyddai newidynnau pwysoli yn cydberthyn gyda’r tuedd i ymateb a chanlyniadau’r arolwg, maent yn dod yn fwy effeithiol i leihau’r tuedd yn amcangyfrifon yr arolwg.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 5833
Ebost: huw.jones@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu