Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesiad O Weithgaredd Rhyng-Ffydd Ymysg Cymunedau Ffydd Ar Lawr Gwlad Yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Tachwedd 2012
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil yn edrych ar y lefelau presennol o gyswllt rhyng-ffydd rheolaidd ar y lefel llawr gwaelod rhwng cymunedau ffydd gwahanol yng Nghymru.

Amcanion cyffredinol y gwaith oedd:

  • Asesu i ba raddau y mae cymunedau ffydd ar lawr gwlad yng Nghymru yn ymgysylltu yn gadarnhaol ac yn barhaus gyda'i gilydd (e.e mathau o weithgaredd, lefel o gefnogaeth cymunedol, cyfranogwyr, gwasgariad daearyddol) a pham.
  • Darparu tystiolaeth o arfer da i'r Fforwm Cymunedau Ffydd, i gefnogi hyrwyddo gweithgaredd rhyng-ffydd priodol.
  • Cynyddu gwybodaeth Llywodraeth Cymru am weithgaredd rhyng-ffydd, i'w galluogi i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am sut y gall ymgysylltu â grwpiau ffydd, a phwy ddylai fod yn rhan o fforymau megis y Fforwm Cymunedau Ffydd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â michael.harmer@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu