Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesu cynnydd mathemategol plant 5-14 oed mewn ysgolion yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Mehefin 2012
Pwrpas yr astudiaeth ymchwil gyflym oedd adolygu'r hyn sy'n gweithio o ran profion rhifedd.

Er mwyn gwneud hyn, bu'r awduron yn edrych ar arferion presennol ac ar lenyddiaeth ymchwil. Ar sail y gwaith hwn, mae'r awduron yn cyflwyno set o argymhellion ar gyfer y prawf rhifedd cenedlaethol arfaethedig yng Nghymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 9274
Ebost: launa.anderson@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu