Skip to content
Ymchwil Economaidd

Asesu effaith taliadau meysydd parcio ar nifer yr ymwelwyr yng nghanol y dref

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Mehefin 2015
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gwella ei sail tystiolaeth ar y berthynas rhwng taliadau meysydd parcio a nifer yr ymwelwyr yng nghanol y dref.

Cynhaliwyd ymchwil er mwyn archwilio'r berthynas rhwng penderfyniadau awdurdod lleol mewn perthynas â thaliadau parcio yng Nghymru, barn pobl sy'n ymweld â chanol trefi ar draws Cymru, rhanddeiliaid lleol ac enghreifftiau o arfer gorau ar draws y DU.

Cyswllt

Ffôn: 03000 615 718
Ebost: richard.jones71@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu