Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesu y costau i'r GIG sy'n gysylltiol a alcohol a gordewdra yn Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Mawrth 2011
Amcangyfrif o gyfanswm y costau ar gyfer trin cyflyrau sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio alcohol a gordewdra.

Mae'r costau cysylltiol a chamddefnydd alcohol a gordewdra yn cael eu hasesu o safbwynt GIG Cymru.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu