Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Dulliau i ddeall deilliannau ac effaith yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru: astudiaeth achos ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol a gordewdra plant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Hydref 2016
Ymchwil i archwilio defnydd tystiolaeth a mesur effaith mewn perthynas â gordewdra plant yn benodol a’i ddefnyddio i hysbysu gwersi ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn gyffredinol.

Mae’r ymchwil hwn yn mynd i'r afael â chwestiynau ynglŷn â sut y mae Byrddau Gwasanaethau Lleol yn gwybod eu bod yn mabwysiadu dulliau effeithiol wrth drechu gordewdra plant. Mae’r adroddiad yn archwilio camau Byrddau Gwasanaethau Lleol i drechu gordewdra plant, er mwyn datblygu mewnwelediad ynghylch y bylchau mewn gallu a galluogrwydd. 

Mae’r ymchwil hwn yn dangos y defnyddiwyd tystiolaeth i raddau gwahanol gan Fyrddau Gwasanaethau Lleol wrth gynllunio ymyriadau ar gyfer gordewdra plant. Roedd y mwyafrif o Fyrddau Gwasanaethau Lleol a oedd wedi eu cynnwys yn yr ymchwil yn ymwybodol o’r bylchau yn eu gallu i ddeall yr effaith, yn ymwybodol o pam mae gwerthuso yn bwysig, a byddent yn hoffi datblygu eu gallu yn y maes hwn. Mae’r adroddiad yn gorffen gydag argymhellion ynghylch sut y gellid ymateb i’r materion hyn.      

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5634
Ebost: ceri.greenall@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu