Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau

Cymhwyso technegau Ymchwil Gweithredol i wella gwasanaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Medi 2014
Nod y ddau brosiect oedd arddangos sut gall technegau Ymchwil Gweithredol helpu llunwyr polisi ac ymarferwyr gwneud penderfyniadau gwell. Yn enwedig, sut gall gwella systemau neu wasanaethau, neu brofi opsiynau am gyflwyno gwasanaeth newydd.

Mynediad uniongyrchol at fydwraig

Dyddiad rhyddhau: 19 Medi 2014

Cymharodd y prosiect hwn y sefyllfa bresennol, lle mae cyfran o fenywod beichiog yn defnyddio eu bydwraig fel y prif bwynt cyswllt gyda'r gwasanaethau mamolaeth a’r gyfran sy'n weddill yn mynd at eu meddyg teulu, â beth fyddai'n digwydd os bydd pob menyw feichiog yn mynd i'r fydwraig pan gyntaf yn cael gafael ar ofal.

Teledermatoleg

Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2014

Cymharodd y prosiect yma gwasanaeth clinig teledermatoleg Hywel Dda gyda’r system apwyntiad claf allanol i adnabod unrhyw wahaniaethau o ran amser teithio cleifion a phellter, cost gyfan ac, drwy ddefnyddio modelau efelychu, yr amser a dreuliwyd gan gleifion yn y system.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5229
Ebost: sarah.lowe@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu