Skip to content
Ystadegau

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (ABB)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: Blwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2017
Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol.

Mae'r ABB yn cyfuno samplau wedi'u hatgyfnerthu o’r Arolwg o'r Llafurlu, ac yn darparu data treigl dros bedwar chwarter o'r flwyddyn ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU, a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol. Ar gyfer Cymru, mae'r ABB yn cynnwys sampl o tua 18,000 o aelwydydd bob blwyddyn.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y boblogaeth 16 i 64 oed yng Nghymru yn 72.4 y cant o'i gymharu â 74.7 y cant yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd yn 71.0 y cant, tra bod y gyfradd ar gyfer Dwyrain Cymru yn 74.5 y cant.
  • Ers 2001, cynyddodd y gyfradd cyflogaeth 5.2 pwynt canran yng Nghymru a 2.5 pwynt canran yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd gyflogaeth i fyny 6.1 pwynt canran o'i gymharu â chynnydd o 3.7 pwynt canran ar gyfer Dwyrain Cymru.
  • Powys (80.0 y cant), Wrecsam (77.9 y cant) a Sir Fynwy (77.6 y cant) oedd yr awdurdodau lleol â’r cyfraddau cyflogaeth uchaf. Roedd y cyfraddau isaf yng Ngheredigion (65.5 y cant), Abertawe (67.0 y cant) ac yng Nghastell-nedd Port Talbot (68.0 y cant).

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir data chwarterol ar StatsCymru a chyhoeddir adroddiad yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu