Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Dadansoddiad o les goddrychol yng Nghymru: Tystiolaeth o’r Arolwg Poblogaeth Blynyddol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2012
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill 2011 - Medi 2011
Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gymariaethau rhwng amrywiadau mewn Lles Goddrychol (SWB) ar draws gwledydd y DU ac ardaloedd yng Nghymru.

Yn benodol, mae'n canfod grwpiau o unigolion ac ardaloedd yng Nghymru lle y mae lefelau isel o LlG yn cael eu harsylwi.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â stats.popcensus@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu