Skip to content
Ystadegau

Dadansoddiad o'r Parth Mynediad i Wasanaethau ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn ôl y math o anheddiad

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Hydref 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2014
Dadansoddiad o ddata o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru er mwyn archwilio ardaloedd sydd efallai hefo trafferthion gyda mynediad i wasanaethau. Archwiliad o raddfeydd amddifadedd ar gyfer y parth Mynediad at Wasanaethau a'r amseroedd teithio a ddefnyddir yn y gwaith o adeiladu'r graddfeydd.

Caiff y canlyniadau eu hadrodd drwy ddefnyddio'r dosbarthiad o fathau o aneddiadau i ddangos sut mae'r effeithiau yn newid o'r lleoedd lleiaf i'r mwyaf yng Nghymru.

  • Mae'r ardaloedd wedi’u nodi hefo trafferthion gyda mynediad i wasanaethau penodol yn bennaf (ond nid yn gyfan gwbl) yn yr aneddiadau lleiaf o lai na 2,000 o bobl.
  • Mae aneddiadau o lai na 2,000 o bobl yn cyfrif am tua 20 y cant o bobl yng Nghymru.
  • Mae amseroedd teithio yn cynyddu'n fawr wrth deithio heb gar.
  • Mae ardaloedd gydag amseroedd teithio arbennig o hir, a graddfeydd amddifadedd mynediad uchel, hefyd yn tueddu i fod â chyfraddau cymharol uchel o berchnogaeth ceir.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu