Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau ambiwlans

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17 a Mawrth 2018
  • Diweddariad nesaf: 17 Mai 2018
Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb.

Mawrth 2018

Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016-17

Dyddiad rhyddhau: 28 Mehefin 2017

Cafodd 459,225 o alwadau brys ambiwlans eu gwneud yn ystod 2016-17, 2.1% i fyny o’r flwyddyn flaenorol, a 116% yn fwy nag yn 1991-92.

Pwyntiau allweddol

  • Cafodd 459,225 o alwadau brys ambiwlans eu gwneud yn ystod 2016-17, 2.1% i fyny o’r flwyddyn flaenorol, a 116% yn fwy nag yn 1991-92.
  • Roedd 20,511 yn alwadau coch (lle mae bywyd yn y fantol), 4.5% o’r cyfanswm.
  • Roedd bron i chwarter o’r galwadau coch o fewn Betsi Cadwaladr, gyda llai na 5% ym Mhowys.
  • Roedd 76.3% o alwadau coch wedi derbyn ymateb o fewn 8 munud.
  • Roedd perfformiad yn amrywio o 68.5% ym Mhowys i 83.0% yng Nghaerdydd a’r Fro.
  • Yr amser ymateb canolrif ar gyfer galwadau coch oedd 4 munud a 55 eiliad.
  • Yr amser ymateb canolrif ar gyfer galwadau melyn oedd 13 munud a 40 eiliad.

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu