Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan (RhGCYCG)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2011
Adolygiad o effaith y rhaglen ar leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio sylweddau.

Wnaeth yr astudiaeth cymryd rhan mewn deg ysgol gyda pherthynas dymor hir bositif â’r Rhaglen. Wnaeth dulliau cynnwys cyfweliadau gyda Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgol, staff ysgol a disgyblion, ac arolwg o ddisgyblion.

Wnaeth y gwerthusiad darganfod:

  • roedd y Rhaglen yn cael ei gweld fel rhywbeth gwerthfawr a phwysig, gan bron bawb a gyfwelwyd
  • mae arwyddion bod y Rhaglen wedi newid ymddygiad ac agwedd at gamddefnyddio sylweddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, o leiaf yn y byr dymor
  • roedd yna rhai newidiadau bod newidiadau positif mewn agwedd tuag at y teulu a’r gymuned
  • nid oedd y berthynas gadarnhaol rhwng SHCYau unigol a phobl ifanc yn cael ei gweld fel petai’n cael effaith ar y berthynas rhwng pobl ifanc a’r heddlu yn gyffredinol.

Rhoddir oblygiadau ar gyfer Llywodraeth Cymru, y RhGCYCG, ysgolion ac awdurdodau lleol, a'r heddlu.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu