Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Llinell gymorth camdriniaeth yn y cartref a thrais rhywiol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Gorffennaf 2014
Nod y gwerthusiad oedd llywio penderfyniadau mewn perthynas â dyfodol y Llinell Gymorth, ac yn benodol, â'r broses aildendro, er mwyn i gontract y Llinell Gymorth gael ei ddyfarnu o 2015 ymlaen.

Mae'r gwerthusiad wedi'i seilio ar adolygiad o ddogfennau strategol, monitro data, ac ymgynghoriadau â rhanddeiliaid allweddol y Llinell Gymorth, gan gynnwys  swyddogion Llywodraeth Cymru, staff y Llinell Gymorth, defnyddwyr y Llinell Gymorth, a chynrychiolwyr o asiantaethau.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu