Skip to content
Ystadegau

Cludiant awyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Gorffennaf 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
  • Diweddariad nesaf: Mehefin 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth ar gyfer Maes Awyr Cymru Caerdydd, gan gynnwys symudiadau awyrennau, teithwyr a nwyddau a thraffig teithwyr awyr rhyngwladol.

Pwyntiau allweddol

  • Cynyddodd nifer y teithwyr sy'n defnyddio Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 16.1 y cant rhwng 2015 a 2016 i 1.3 miliwn.
  • Yn ystod 2016 roedd yna 77 o lwybrau rhyngwladol yn gweithredu o faes awyr Caerdydd.
  • 16,563 o symudiadau awyrennau masnachol ym maes awyr rhyngwladol Caerdydd. 9,683 o symudiadau awyrennau anfasnachol, cyfanswm o 26,256.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu