Skip to content
Ystadegau

Darpariaeth tai fforddiadwy

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 18 Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd, yn ogystal â sut y mae'r system gynllunio yn cyfrannu at y ddarparu'r unedau hyn.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016-17, adroddodd awdurdodau lleol bod 2,547 o unedau tai fforddiadwy ychwanegol wedi eu cyflawni ar draws Cymru, cynnydd o 6 y cant ar y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Cymraeg (RSLs) yn parhau i wneud y cyfraniad mwyaf tuag at ddarpariaeth tai fforddiadwy ychwanegol yng Nghymru, gan gyflawni  93 y cant o'r holl ddarpariaeth tai fforddiadwy ychwanegol yn ystod 2016-17 (2,378 o unedau).
  • Cafwyd cynnydd o 3 y cant yn nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a gyflawnwyd oedd wedi eu hariannu â grantiau cyfalaf yn ystod 2016-17 i 1,810.  Cafwyd cynnydd o 16 y cant yn y nifer a gyflawnwyd oedd heb eu hariannu â grantiau cyfalaf (i 737).
  • Yn ystod 2016-17, cafodd cyfanswm o 689 o unedau tai fforddiadwy eu cyflawni ar dir a oedd ar gael gan y sector gyhoeddus, gostyngiad o bumed ar y flwyddyn flaenorol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu