Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o wasanaethau cynghori

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Mai 2013
Comisiynwyd adolygiad o Wasanaethau Cynghori Dielw gan fod mwy o bwysau ar y gwasanaethau hyn nag a welwyd erioed o’r blaen. Mae hynny’n digwydd oherwydd bod llai o arian ar gael iddynt, ar ben y cynnydd yn y galw am gyngor yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.

Cyfyngwyd cwmpas yr adolygiad i ddarpariaeth cyngor sylfaenol gan y trydydd sector a'r sector cyhoeddus, gan ystyried darpariaeth y sector preifat a sefydliadau sy'n cynnig cyngor fel rhan eilaidd o'u nodau, er mwyn ystyried y darlun cyflawn mewn perthynas â darparu cyngor yng Nghymru.

Roedd yr adolygiad yn cynnwys pedwar:

  • Cam 1: Adolygiad o lenyddiaeth - adolygiad desg o lenyddiaeth gyhoeddedig ar wasanaeth cynghori
  • Cam 2: Ymarfer mapio yn cwmpasu darparwyr cyngor awdurdodau lleol a rhai di-elw
  • Cam 3: Ymgynghoriad rhanddeiliaid o gyfraniadau ar lafar ac ysgrifenedig o dros 160 o ffynonellau
  • Cam 4: Adroddiad terfynol sy'n ystyried ac yn cyflwyno'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr adolygiad ac yn gwneud argymhellion.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu