Skip to content
Ystadegau

Oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: Medi 2018
Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno gwybodaeth ar asesiadau o’r angen ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth.

Pwyntiau allweddol

  • Cynhaliwyd 70,303 o asesiadau o'r angen i ddarparu gofal a chymorth i oedolion, a arweiniodd at roi 20,886 o gynlluniau gofal a chymorth ar waith.
  • Cynhaliwyd 6,207 o asesiadau o'r angen i ddarparu cymorth i ofalwyr, a arweiniodd at roi 1,823 o gynlluniau cymorth i ofalwyr ar waith.
  • Adolygwyd 41,599 o gynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth, yr oedd 24,824 (59.7%) ohonynt o fewn amserlenni a gytunwyd gan unigolion a gweithwyr proffesiynol.
  • Derbyniodd 147,336 o oedolion wasanaethau drwy gynllun gofal a chymorth neu gynllun cymorth.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu