Skip to content
Ystadegau

Arolwg iechyd ddintyddol oedolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mawrth 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2009
Adroddiad, a gyhoeddwyd gan Ganolfan Wybodaeth y GIG, yn cynnwys data ar oedolion â dannedd naturiol a nifer yr apwyntiadau deintyddol.

Mae adroddiad cryno Arolwg Iechyd Deintyddol Oedolion 2009 a’r cyfres thematig yn darparu gwybodaeth am iechyd deintyddol oedolion, gan roi sylw i ardaloedd fel iechyd geneuol, cymhlethdod triniaeth ddeintyddol a rhwystrau i ofal ddeintyddol. Yn ychwanegol, mae yna dri adroddiad penodol i bob gwlad wedi eu cyhoeddi ochr yn ochr â’r prif adroddiad.

Arolwg Iechyd Deintyddol Oedolion 2009 (ADHS) yw'r pumed mewn cyfres o arolygon deintyddol cenedlaethol sydd wedi cael eu cynnal bob deng mlynedd ers 1968. Cafodd yr arolwg ei gynnal yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn unig: penderfynodd yr Alban i beidio â chymryd rhan yn arolwg 2009.

Pwyntiau allweddol

  • Gostyngodd y gyfran o oedolion yng Nghymru heb unrhyw dannedd naturiol o 37 y cant yn 1978 i 22 y cant yn 1988, 17 y cant yn 1998 a 10 y cant yn 2009.
  • Roedd y ganran ar gyfer oedolion oed 75 a throsodd yn 42 y cant yn 2009, gostyngiad o 82 y cant yn 1988.
  • Yn 2009, roedd gan cwarter o oedolion ddannedd gosod datodadwy o ryw fath (yn rhannol neu’n gyflawn).
  • Dywedodd 71 y cant o oedolion eu bod yn glanhau eu dannedd o leiaf dwywaith y dydd, a dywedodd 25 y cant o oedolion eu bod yn glanhau eu dannedd unwaith y dydd.
  • Dywedodd 57 y cant o oedolion eu bod wedi ceisio gwneud apwyntiad deintyddol gyda’r GIG yn y tair blynedd diwethaf. O’r oedolion hyn, llwyddodd 91 y cant i drefnu a mynychu apwyntiad.
  • Dywedodd 22 y cant o oediolion fod cost wedi dylanwadu ar y math o driniaeth ddeintyddol y cafwyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

  • Details
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu