Skip to content
Ystadegau

Mabwysiadau, canlyniadau a lleoliadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal awdurdod lleol

Bookmark and Share

Cymaroldeb y DU o ystadegau gwasanaethau cymdeithasol plant

Mae'r ystadegau ar wasanaethau cymdeithasol i blant yn cael eu casglu a'u cyhoeddi gan yr adrannau llywodraeth canlynol.
  • Adran Addysg Llywodraeth y DU (ar gyfer Lloegr)
  • Is-adran Gwasanaethau Dadansoddol Addysg Llywodraeth yr Alban
  • Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddiad Llywodraeth Cymru
  • Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Diogelwch y Cyhoedd Gogledd Iwerddon

Ym mhob maes gwasanaethau cymdeithasol, mae tebygrwydd rhwng y casgliadau data yn y gwahanol wledydd, ond hefyd gwahaniaethau. Gall y rhain fod o ganlyniad i ddeddfwriaeth wahanol, hanes gwahanol y casgliadau data a gwahaniaethau yn y gofynion ar gyfer monitro polisi.

Fodd bynnag, mae rhai defnyddwyr o'r ystadegau yn chwilio am ddata ar gyfer yr holl wledydd. Un maes o ystadegau lle mae diddordeb wedi cael ei ddangos yw’r plant hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol.

Plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol

Asesodd yr Awdurdod Ystadegau'r DU yn yr ystadegau ar blant sy'n derbyn gofal a gynhyrchwyd gan bob un o weinyddiaethau'r DU yn 2009. Un o ofynion cadw dynodiad Ystadegau Gwladol oedd i’r gweinyddiaethau weithio gyda'i gilydd i nodi’n glir y gwahaniaethau rhwng ystadegau plant sy’n derbyn gofal pob gweinyddiaeth ac archwilio’r ymarferoldeb a’r angen am is-set ddata cymharol.

Gellir gweld yr adroddiadau asesu ar wefan yr Awdurdod Ystadegau'r DU (dolen allanol).

Fel cam cyntaf, mae adroddiad wedi ei baratoi i gymharu'r darpariaethau deddfwriaethol ym mhob gwlad, gan ddisgrifio'r math o ystadegau a gynhyrchir a darparu set o ystadegau ar gyfer rhanbarthau Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ystadegau Diogelu Plant

Mae adroddiad ymchwil a gomisiynwyd gan yr Adran Addysg o'r Ganolfan Lles Plant, sef 'Ystadegau Diogelu Plant: Argaeledd a Chymaroldeb data yn y DU', yn cyflwyno darganfyddiadau o waith rhagarweiniol i archwilio argaeledd a chymaroldeb presennol data diogelu ac amddiffyn plant yn y DU.

Gwefan yr Adran Addysg: Ystadegau Diogelu Plant (dolen allanol)

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu