Skip to content
Ystadegau

Derbyn cleifion i gyfleusterau iechyd meddwl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am dderbyniadau, derbyniadau ffurfiol o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a deddfwriaeth arall a thriniaeth dan oruchwyliaeth yn y gymuned.

Pwntiau allweddol

Derbyniadau

  • Yn 2016-17, bu 8,723 o dderbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru (ac eithrio cadwadau man diogel), gostyngiad o 574 (6 y cant) ers 2015-16.
  • Roedd 97 y cant o'r bobl a dderbyniwyd (ac eithrio cadwadau man diogel) yn 2016-17 wedi'u derbyn i gyfleusterau'r GIG yng Nghymru, a'r gweddill wedi'u derbyn i ysbytai annibynnol.

Derbyniadau ffurfiol o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a deddfwriaethau eraill

  • Cafodd 1,776 eu derbyn yn 2016-17 dan y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (ac eithrio cadwadau man diogel) a deddfwriaeth arall, cynnydd o 44 (3 y cant) ers 2015-16.
  • Cafodd 94 y cant (1,663 o 1,776) o dderbyniadau ffurfiol (ac eithrio cadwadau man diogel) eu cadw heb gynnwys llysoedd troseddol (Rhan II) gyda 75 y cant (1,246 o 1,663) o’r rhain yn cael eu derbyn ar gyfer asesu, gyda neu heb driniaeth (Adran 2 Deddf Iechyd Meddwl 1983).
  • Adran 2 dangosodd y cynnydd mwyaf (yn nhermau niferoedd) rhwng 2015-16 a 2016-17 gan godi o 1,211 i 1,246 (35 neu 3 y cant).

Triniaeth gymunedol dan oruchwyliaeth

  • Yn 2016-17, roedd 206 o gleifion yn destun triniaeth gymunedol dan oruchwyliaeth (SCT),gan gynnwys 17 lle oedd ysbyty annibynnol yn gyfrifol amdanynt. O'r cyfanswm hwn, roedd 117 yn ddynion a 89 yn fenywod.
  • O'r cleifion sy'n destun triniaeth SCT, roedd 128 wedi cael eu galw yn ôl i'r ysbyty, 89 wedi cael eu dirymu a 132 wedi cael eu gollwng yn 2016-17.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu