Skip to content
Casglu Data

Derbyniadau cleifion i gyfleusterau iechyd meddwl - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Awst 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Mae hon yn ffurflen i gasglu gwybodaeth yn flynyddol ar y nifer y defnyddiau o'r ddeddfwriaeth, deddf iechyd meddwl 1983 (ar wahân i Gwarcheidwaeth) a deddfwriaethau eraill.
Mae'r ffurflen KP90 yn casglu gwybodaeth am dderbyniadau cleifion i gyfleusterau iechyd meddwl, newidiadau mewn statws, gorfod aros i mewn o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a chleifion sy'n destun triniaeth gymunedol dan oruchwyliaeth
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu