Skip to content
Ystadegau

Cyflawniad disgyblion 15 mlwydd oed yng Nghymru: Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr adroddiad cenedlaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2015
Mae’r ystadegau hyn, sydd wedi’u cynhyrchu gan y Sefydliad Addysg, yn dangos gallu disgyblion mewn gwyddoniaeth, mathemateg a darllen.

Mae’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yn arolwg o gyflawniad addysgol disgyblion 15 mlwydd oed mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth, a drefnir gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).

Cynhelir PISA bob tair blynedd. Cynhaliwyd astudiaeth PISA am y tro cyntaf yn 2000; cymerodd Cymru ran am y tro cyntaf yn 2006. Yn 2015, cafwyd canlyniadau gan 140 ysgol ar gyfer 3,451 o ddisgyblion yng Nghymru. Cymerodd dros 70 o wledydd ran yn yr astudiaeth, gan gynnwys pob aelod o’r OECD a phob un o’r pedair gwlad yn y DU.

Pwyntiau allweddol

Mathemateg

  • 478 oedd y sgôr cyfartalog yng Nghymru mewn mathemateg ar gyfer PISA yn 2015. Mae’r sgôr cyfartalog wedi amrywio dros y degawd diwethaf, ond roedd y lefel yn 2015 yn debyg i’r lefel yn 2006 (484).
  • Mae sgôr cymedrig 33 gwlad ar gyfer mathemateg o leiaf 10 pwynt prawf o flaen Cymru, ac mae sgôr cymedrig 28 gwlad ar gyfer mathemateg o leiaf 10 pwynt prawf yn is.

Darllen

  • 477 oedd y sgôr cyfartalog yng Nghymru o ran darllen ar gyfer PISA yn 2015. Mae’r sgôr hwn wedi aros yn sefydlog ers 2006 (481).
  • Mae sgôr cymedrig 31 gwlad ar gyfer darllen o leiaf 10 pwynt prawf o flaen Cymru, ac mae sgôr cymedrig 29 gwlad ar gyfer darllen o leiaf 10 pwynt prawf yn is.

Gwyddoniaeth

  • 485 oedd sgôr cyfartalog yng Nghymru mewn gwyddoniaeth ar gyfer PISA yn 2015. Mae hynny’n 20 pwynt yn is na’r sgôr cyfartalog yn 2006 (505).
  • Mae sgôr cymedrig 29 gwlad o leiaf 10 pwynt o flaen Cymru ar gyfer gwyddoniaeth, ac mae sgôr cymedrig 31 gwlad ar gyfer gwyddoniaeth o leiaf 10 pwynt yn is.

Nodyn

Mae'r ffigurau uchod yn seiliedig ar gymharu Cymru â gwledydd eraill sy'n cymryd rhan, ac eithrio'r rhannau cydrannol o'r DU. Mae hyn yn gyson â'r adroddiad cenedlaethol a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Addysg, isod. Mae'n golygu bod y ffigurau a ddarparwyd ar y wefan hon ar gyfer data 2012 yn seiliedig ar ystod wahanol o wledydd.

Gwybodaeth bellach

Mae adroddiad rhyngwladol PISA 2015, ynghyd â gwybodaeth ychwanegol, ar gael ar wefan OECD.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu