Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Llety ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru: Y seiliau ar gyfer y dyfodol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Awst 2007
Astudiaeth o'r ddarpariaeth bresennol, categori a dosbarthiad tai lloches ac unrhyw lety arbenigol arall i bobl hŷn yng Nghymru.

Nod yr astudiaeth hwn yw helpu i sicrhau bod polisi’r dyfodol yn cael y cyfle gorau i lywio darpariaeth llety a gofal meddygol a gwasanaethau cymorth cysylltiedig mewn modd sydd yn cwrdd â’u hanghenion sy’n gysylltiedig gydag oedran.

Mae’n dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru o’r strategaeth gyntaf erioed ar gyfer pobl hŷn ynghyd ag argymhelliad gan y Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio y dylid gwneud astudiaeth sylfaenol ar dai arbenigol ar gyfer pobl hŷn.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu