Skip to content
Ystadegau

Stoc llety

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Hydref 2013
  • Cyfnod dan sylw: Mawrth 2013
Dengys arolygon stoc llety nifer y busnesau llety twristiaeth a chapasiti o ran lleoedd gwely yng Nghymru yn ôl categori llety.

Crynhoir y canlyniadau yn ganolog gan Lywodraeth Cymru. Cesglir y wybodaeth fel angen Eurostat ac fe ddarpara fraslun o un o rannau mwyaf arwyddocaol y diwydiant twristiaeth. Defnyddir y wybodaeth yma ar gyfer ystod eang o ddibenion cynllunio a buddsoddi, o fewnbwn i gynlluniau busnes i gynllunio ar gyfer digwyddiadau mawr.

Mae darlun stoc llety yn newid yn wastadol fel y mae busnesau yn agor neu yn cau, yn tyfu neu’n crebachu, yn uwchraddio neu’n amrywiaethu. Yn gyffredinol, mae’r wybodaeth yn cael ei diweddaru’n flynyddol gan yr awdurdodau lleol, gydag arolwg cyfan fel arfer bob tair blynedd.

Rhybudd ohiriad

Mae’r adroddiad i’w gyhoeddi ar 15 Rhagfyr wedi ei ohirio am gyfnod amhenodol oherwydd trafferthion cael data gan awdurdodau lleol. Byddwn yn cadarnhau cynlluniau maes o law.

Cyswllt

Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu