Skip to content
Ystadegau

Safleoedd clwstwr damweiniau a damweiniau angheuol ar Rhwydwaith Ffyrdd Traws-Ewropeaidd Cymru - Trafnidiaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2013-2015
  • Diweddariad nesaf: 25 Ebrill 2018
Adroddiad sy'n hysbysu defnyddwyr y ffyrdd o leoliadau sydd â chrynodiadau uchel o ddamweiniau.

Mae'r adroddiad hwn yn gosod y cefndir i gyfres o dablau sy'n cwmpasu'r cyfnod 2013 i 2015 yn gynhwysol ac yn rhoi manylion Safleoedd Clwstwr yn seiliedig ar ddamweiniau ffyrdd a gafodd eu hadrodd i'r heddlu a'u cofnodi ar ffurflenni Stats19. Y maen prawf a ddefnyddir ar gyfer canfod Safle Clwstwr posibl yw 4 damwain (neu wrthdrawiad) anaf personol mewn cyfnod o 3 blynedd o fewn diamedr o 100m.

Pwyntiau allweddol

  • Cofnodwyd 50 o safleoedd clwstwr damweiniau; roedd 204 o Wrthdrawiadau Anaf Personol ac roedd 19 o'r rhain wedi eu cofnodi fel rhai a gafodd eu lladd neu anafu’n ddifrifol ar rwydwaith ffyrdd Cymru TEN-T.
  • Roedd 5 safle clwstwr damweiniau yng Ngogledd Cymru. Roedd dau, ar yr A55 ac yr A494 Ewloe i Barc Glannau Dyfrdwy, ac un ar yr A483 o'r Waun i’r ffin. Cafwyd cyfanswm o 25 o ddamweiniau unigol gydag anaf personol ac roedd 1 o'r rhain wedi ei gofnodi fel rhai a gafodd eu lladd neu anafu’n ddifrifol.
  • Roedd 45 o safleoedd clwstwr damweiniau yn Ne Cymru; roedd 179 o ddamweiniau unigol gydag anaf personol ac roedd 18 o'r rhain wedi eu cofnodi fel rhai a gafodd eu lladd neu anafu'n ddifrifol. Ar yr M4, roedd 18 o glystyrau damweiniau a mwy na hanner o rhain ar Gyffyrdd y Draffordd. Roedd 8 safle clwstwr damweiniau ar yr A465 a 8 arall a nodwyd ar yr A48 rhwng Pont Abraham a Chaerfyrddin.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk 

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu