Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Tai cymdeithasol hygyrch - Adolygiad o’r systemau asesu, cofnodi a pharu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Gorffennaf 2013
Mae defnyddio Cofrestri Tai Hygyrch yn un ffordd i landlordiaid cymdeithasol ddod o hyd i eiddo cymdeithasol rhent sy’n hygyrch ac wedi’u haddasu i’w paru gydag anghenion a dewisiadau pobl anabl.

Nodau’r ymchwil oedd:

  • canfod i ba raddau y mae landlordiaid cymdeithasol Cymru’n defnyddio Cofrestri Tai Hygyrch (ac unrhyw systemau paru eraill)
  • canfod pa mor ddefnyddiol yw’r cofrestri hyn i bobl anabl sy’n chwilio am dai addas
  • nodi unrhyw fuddiannau y mae’r cofrestri’n eu creu i landlordiaid cymdeithasol ac awdurdodau lleol yn eu rolau strategol.

Cynhaliwyd yr ymchwil rhwng mis Gorffennaf a Rhagfyr 2012.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8562
Ebost: sara.james@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu